HERMANS I Advies en management

VERANDERMANAGEMENT

Ik heb ruim 60 organisaties in de (semi)publieke sector begeleid en ondersteund bij organisatieverandering. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen voortdurend om een passende organisatorische reactie. Het begin van veranderen ligt in het verbinden van de eisen in de buitenwereld met de mogelijkheden van de organisatie. Het is belangrijk om de omgeving waarin (semi)publieke organisaties opereren te kennen. Ik ken deze omgeving. Ik heb een werkwijze waarbij ik de eisen uit de buitenwereld haarscherp vertaal naar de mogelijkheden voor organisaties om hiermee om te gaan. Tegelijkertijd hou ik rekening met de valkuilen. Valkuilen die er zijn als de organisatie niet in balans is. Inspelen op kansen en bedreigingen die zich voordoen vraagt om een solide bedrijfsvoering. 

Als verandermanager heb ik niet alleen de kennis, maar ook de ervaring van alledag om de bedrijfsvoering naar een hoger plan te tillen. Ik combineer kennis van organisatiediagnose met de ervaring van het uitvoeren van interventies die zich in de praktijk hebben bewezen en resultaat opleveren. Hierbij werk ik niet met standaardmodellen, maar hanteer ik een breed scala aan diagnose- en interventiemogelijkheden. De ware verandermanager is geen tovenaar, maar een professional die opgegroeid is in de praktijk en met volwassenheid en betrokkenheid kan adviseren, klankborden en vooral samen met de klant resultaten behalen.


Voor meer informatie of voor een oriënterend gesprek kunt u contact met me opnemen.