HERMANS I Advies en management

VERBINDING

Verbinding maken is voor mij allesbepalend voor het behalen van succes. Zowel op het niveau van emotie en gevoel als op het niveau van ratio en intelligentie. Verbinding maken is aan de orde in de relatie tussen:

  • MENSEN Weten wat er in de hoofden van mensen speelt. Hoe voelen mensen zich? Wat weten mensen? Wat weten mensen van elkaar? Hoe worden onderwerpen beleefd en ervaren?
  • ONDERWERPEN Wat zijn de relaties tussen onderwerpen? Welke gevolgen heeft de interventie bij het ene onderwerp op het andere onderwerp?
  • ORGANISATIEONDERDELEN Hoe kunnen organisatieonderdelen met elkaar omgaan om een zo groot mogelijke toegevoegde waarde te hebben?
  • NIVEAUS in een organisatie. Bijvoorbeeld tussen de wensen en verwachtingen van bestuur, management en medewerkers.
  • De INTERNE WERKELIJKHEID van de organisatie en de EXTERNE WERKELIJKHEID van de klant, de burger, de patiënt, de leerling, etc.

Verbinden is de kunst van het implementeren: de verbinding maken tussen hetgeen strategisch is afgesproken en hetgeen in de uitvoering daadwerkelijk gebeurt.