HERMANS I Advies en management

RICHTING GEVEN AAN HOUDING EN GEDRAG


Succesvolle gedragsveranderingen ontstaan meestal door het aanspreken van het gevoel van mensen en volgen de 'groeilijn': zien-voelen-veranderen. Maar veel veranderpogingen lijken meer op: analyseren-denken-veranderen. Getuige alle presentaties en analyses vol cijfers. Het moet dus anders.

Veranderingen ontkiemen in de spanning die ontstaat door veranderingen en ontwikkelingen, waar een mens mee heeft te leren leven. De oude Grieken hadden hier al oog voor. In de mythe van Psyche (de vertolking van de menselijke geest of ziel) komt deze spanning tot uiting, wanneer Psyche de opdracht krijgt om een gouden doos aan Aphrodite te bezorgen. Psyche wil groeien, wil zich ontwikkelen, maar twijfelt ook aan zichzelf en houdt zich in. Twee krachten die haaks op elkaar staan, maar voor daadwerkelijke groei allebei nodig zijn! Dit proces, om te blijven verlangen naar het nieuwe en tegelijk ook iets op te geven, is een spannend avontuur.

In de Methode GoldenBox © (verwijzend naar de gouden doos van Psyche) wordt gewerkt met dit krachtenspel tussen ontwikkelen en loslaten. Uitgangspunt is, dat iedereen graag wil ontwikkelen, maar ook twijfelt en zich inhoudt. Alle facetten van dit proces komen aan bod. Met een wetenschappelijke grondslag, maar vooral ook praktisch. Bijvoorbeeld de praktische vragen: Welk probleem wil jij binnen jouw organisatie aan de kaak stellen? Wat is de 'zien-en-voelen'-manier om dit duidelijk te maken aan je collega's?

De Methode GoldenBox © heb ik in een gemeente gebruikt:

  1. met medewerkers voor hun persoonlijke ontwikkeling en
  2. voor de organisatie om de doorontwikkeling te maken naar een netwerkorganisatie en de 'participerende gemeente', inclusief de aandacht voor gedrag en houding en
  3. voor inwoners ten behoeve van hun functioneren in kern- en wijkplatforms.