HERMANS I Advies en management

TEAMBUILDING COLLEGE EN DIRECTIE

Ik ondersteun in diverse gemeenten colleges van burgemeester en wethouders en directies in de wijze waarop zij met elkaar om gaan. De wijze waarop zij met elkaar omgaan, bepaalt veelal wat zij bereiken.

WAT?
Belangrijke punten van aandacht daarbij zijn:

 • 'Besturen is het beste uit je zelf halen in de wetenschap dat je daar anderen voor nodig hebt.'
 • Het college van B&W is je bestuurlijke thuisbasis; die thuisbasis kan dus maar beter stevig zijn.
 • Wat wil de bestuurder daar kunnen vinden; wat verwacht de bestuurder van zijn collega-bestuurders?
 • Wat gaat de bestuurder daar brengen; waar mogen zijn collegabestuurders met hem/haar op rekenen?

HOE?
Ik leid en ondersteun:

 • een open en eerlijk gesprek, dat de bestuurders - al of niet met de directie - met elkaar voeren;
 • waardoor ze elkaars kwaliteiten en werkstijlen verder leren kennen;
 • zodat ze optimaal gebruik kunnen maken van hun individuele en gezamenlijke kwaliteiten;
 • en daarmee de herkenbaarheid van hun optreden als individuele bestuurders en als college richting te geven en daarop aanspreekbaar te zijn.

Daarbij is een aantal blokken aan de orde:

Blok 1:  Het college als team. Kwaliteit herkennen. Waar staan we nu? Kwaliteit ontwikkelen en benutten. Waar willen we naar toe?
Blok 2:  Wat betekent onze bestuursstijl voor de manier waarop we omgaan met de berichten uit en naar de samenleving?
Blok 3:  Hoe willen we herkenbaar worden en blijven in het samenspel met de gemeentelijke organisatie?
Blok 4:  Een herkenbaar en betrouwbaar college in de ogen van de raad. Wat betekent dit voor het functioneren als bestuurder t.o.v. de maatschappelijke en politieke achterbannen?

WAT HEBBEN WE 'IN HUIS'?
Alle deelnemers vullen en vragenlijst in. Aan de hand van de scores ontstaat een beeld van de teamrollen die elk van de deelnemers in zich heeft. Alle deelnemers krijgen een beschrijving van de teamrollen met positieve en negatieve aspecten.

RESULTAAT
Het resultaat van deze sessies in diverse gemeente is:

 • het herkennen van de eigen teamrol(len),
 • het herkennen van de teamrol(len) van de collega's,
 • het beter benutten van elkaars kwaliteiten,
 • het beter benutten van de kwaliteiten van het team,
 • het inspelen op het tekort aan kwaliteit en
 • het inspelen op mogelijke risico's en valkuilen.

Neem voor nadere informatie en het leveren van maatwerk contact met mij op.