HERMANS I Advies en management

GEMEENTELIJKE HERINDELING

Meerdere malen ben ik (mede)verantwoordelijk geweest voor de keuze van een gemeente voor of tegen een gemeentelijke herindeling. Op basis van een visie document is die keuze gemaakt. In een dergelijk document zijn diverse criteria voor gemeentelijke herindeling afgezet tegen een aantal varianten van gemeentelijke herindeling (scenario’s). De afweging is veelal gemaakt door niet alleen interne sleutelpersonen en partijen daarbij te betrekken, maar vooral ook vooraf externe partijen en partners daarbij een betekenisvolle rol te geven.

Nadat de keuze voor een gemeentelijke herindeling is gemaakt, is vorm en inhoud gegeven aan een projectorganisatie, is een startdocument gemaakt en als onderdeel van het formele traject van de ARHI-procedure, is een Herindelingsontwerp, een Herindelingsadvies en een Plan van Aanpak gemaakt.