HERMANS I Advies en management

PROGRAMMATISCH WERKEN

Naast de inhoudelijke betekenis van de programmabegroting kan ook de opzet van de programmabegroting u helpen bij het structureren van de programma's. De programmabegroting wordt opgehangen aan vijf 'W-vragen':

  1. Wat is het probleem van de maatschappij?
  2. Wat is daarbij de rol van de gemeente?
  3. Wat wilt u bereiken (welk maatschappelijk effect)?
  4. Wat wilt u daarvoor doen?
  5. Wat mag dat kosten?

Vervolgens is het van belang uw doelen meetbaar te maken en te ordenen in samenhangende programma's waarmee programmatisch sturen mogelijk wordt. Dat vraagt niet alleen om formuleringen en sturing op hoofdlijnen, maar ook om het goed toepassen van de meer technische randvoorwaarden, zoals het opzetten van consistente programma's, de passende indicatoren en SMART geformuleerde maatschappelijke doelen en effecten. 

Ik heb ondersteuning verleend op de volgende gebieden:

- Voorlichting/training aan politieke partijen over programmaopzet.
- Ondersteuning bij het opstellen van programma's.
- Ondersteuning bij het opstellen van programmavergelijkingen.
- Workshops over het raadsprogramma of de politieke agenda.
- Voorlichting/training over agendasturing in de praktijk.
- Ondersteuning bij het opstellen van introductieprogamma's voor de nieuwe gemeenteraad.
- Doorontwikkeling van de programmabegroting, algemeen qua opzet en proces of specifiek qua inhoud.