HERMANS I Advies en management

STRATEGISCHE HERORIENTATIE / INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

Bij een samenwerkingsverband van 25 gemeenten bestaat ambtelijke en bestuurlijke onduidelijkheid over de toekomst van deze intergemeentelijke samenwerking. Het bestuur van deze samenwerking verzoekt advies uit te brengen over het toekomstperspectief. Mede op basis van een uitgebreide documentenstudie, interviews met medewerkers en bestuurders en gesprekken bij de samenwerkingspartners, is een globale schets gegeven. Deze schets is behandeld in een conferentie met alle medewerkers en in een conferentie met het voltallige bestuur. Belangrijk onderdeel van de schets is het aangeven van negen toekomstscenario’s. De resultaten van de twee conferenties zijn verwoord in een adviesrapport.

Met de vaststelling van het adviesrapport, dienen de aanbevelingen uitgevoerd te worden. In de functie van secretaris-directeur ad interim van de intergemeentelijke samenwerking, zijn de aanbevelingen geïmplementeerd. Een liquidatieplan is opgesteld en uitgevoerd. Alle betrokken medewerkers zijn geplaatst in een andere functie in een andere organisatie. ‘Tijdens de verbouwing is de winkel open gebleven.’

Het belangrijkste resultaat van dit traject is de tevredenheid bij zowel medewerkers als bestuurders. In een onrustige periode is een liquidatieplan uitgevoerd, inclusief de herplaatsing van medewerkers naar volle tevredenheid van deze medewerkers. Vaak kost een dergelijk traject de participerende gemeenten geld. In dit geval is na de liquidatie een substantieel resterend geldbedrag overgeboekt naar de participerende gemeenten.