HERMANS I Advies en management

INTRODUCTIE DIRECTIEMODEL

Na een uitgebreide analyse van een grote gemeentelijke organisatie, heb ik een toekomstvisie gepresenteerd. Onderdeel van deze toekomstvisie is de verandering van een sectorenmodel naar een directiemodel. In een nadere uitwerking zijn de overwegingen voor het directiemodel benoemd. Concrete doelstellingen, gekoppeld aan het directiemodel, geven inzicht in hetgeen gerealiseerd moet worden met dit directiemodel.
Nadat de keuze voor het directiemodel door zowel het management als het bestuur is gemaakt, is door mij een Uitvoeringsplan gemaakt. De uitvoering van dit plan is systematisch gemonitord. In dit Uitvoeringsplan is aandacht besteed aan:

 • Leiderschap en leidinggeven
 • Span of control
 • Integraal management
 • Organieke / generieke functiebeschrijvingen
 • Competentieprofielen
 • Procesmanagement
 • Assessment
 • Birkman
 • Herplaatsingsplan
 • Werving & selectie directeuren en afdelingshoofden
 • Cultuurontwikkeling
 • Visie op concerncontrol
 • Relatie lijn en ondersteuning
 • Functieboek
 • Sociaal statuut
 • Sociaal plan
 • Rollen, verantwoordelijkheden en taken Directieteam
 • Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap
 • Implementatieplannen van de afdelingen (bouwopdrachten)

Om tot uitvoering van dit Uitvoeringsplan te komen, heb ik vervolgens als Programmamanager van de organisatieverandering gefunctioneerd. In de aanvangsfase ben ik coach van het Directieteam geweest, zodat de leden hun nieuwe rollen, verantwoordelijkheden en taken in de praktijk ook daadwerkelijk en merkbaar vorm en inhoud zijn gaan geven.

Na de werving & selectie van de afdelingshoofden heb ik de afdelingshoofden ondersteund om te komen tot implementatieplannen c.q. bouwopdrachten van de afdelingen. Elke bouwopdracht heeft vijf fasen doorlopen:

 1. Beschrijving van de taken en rollen
 2. Keuze voor de hoofdstructuur
 3. Fijnstructurering
 4. Definitieve besluitvorming en implementatieplan
 5. Start nieuwe organisatie